Competitieformulier

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Inschrijfformulier Tennisprogramma 2018

Teneinde een beeld te vormen aan welke activiteiten de leden van onze vereniging mee willen doen, verzoeken wij jullie dit formulier in te vullen en uiterlijk 28 februari 2018 te verzenden.
Vul svp in de velden het bedrag behorende bij je wens en vergeet niet het totaalbedrag te vermelden.
Het bedrag voor je contributie is al ingevuld.
Het verschuldigd bedrag dient uiterlijk 31 maart 2018 te zijn voldaan op rekening NL25INGB0005258716 t.n.v. TVI.
Eventuele inlichtingen kunnen worden verkregen bij Rinus Surie. Telefoon : 06 4681 8423

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
Telefoonnr openbaar*:
*:
*:
:
Eventuele tennislessen: Help
Openingstoernooi za 31/3 gratis*:
Natale-toernooi za 25/08 gratis*:
:
:
:
:
:
:
:
:
*: Help
*: Help