Alg. ledenvergadering

Tussen 1 januari en 1 april wordt jaarlijkse de ledenvergadering gehouden. Dag, uur en plaats worden door het bestuur vastgesteld.

 

Financieel verslag 2017 van Tennisvereniging Internationaal.

Vrijdag, 26 januari 2018 

Tennisvereniging Internationaal heeft haar boekjaar 2017 afgesloten. Het financieel verslag 2017 is voor alle leden in te zien. 

Bij vragen over het financieel verslag 2017 kunt u contact opnemen met de penningmeester.